Frilenseri obavezni platiti porez na dohodak

U Republici Srpskoj je u posljednje vrijeme primjetan trend povećanja broja osoba koja ostvaruju prihode iz inostranstva, prevashodno na način da u Republici Srpskoj obavljaju određene IT usluge, odnosno da vrše takozvani udaljeni rad za poslodavca u inostranstvu.

frilenseri
Foto: Pixabay

Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske obavještava fizička lica koja po bilo kom osnovu ostvare prihod iz inostranstva, uključujući i prihode od IT usluga ostvaren udaljenim radom (frilenseri ), a na koji nije plaćen porez po odbitku, da su dužna da taj prihod prijave i plate porez na dohodak, navodi se na zvaničnoj stranici Poreske uprave RS.

Naime, plaćanje poreza na taj dohodak frilenseri treba da obave u roku od sedam dana od dana naplate prihoda, a prijavljivanje se vrši mjesečno i godišnje podnošenjem odgovarajuće poreske prijave.

Pojašnjenja radi, mjesečno prijavljivanje vrši se do 10. u mjesecu za naplaćeni prihod u prethodnom mjesecu, putem prijave Obrazac 1002-Mjesečna prijava poreza po odbitku, na dodatnom listu DL3-Ostali dohodak, isključivo elektronski sa elektronskim potpisom.

S druge strane, godišnje prijavljivanje vrši se do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, putem prijave Obrazac 1004-Godišnja prijava za porez na dohodak, sa prilogom na obrascu 1005, a podnosi se u dva primjerka, nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Porez na dohodak obračunava se po poreskoj stopi od 10 posto na osnovicu koju čini naplaćeni prihod tog fizičkog lica.

IZVOR: PURS