Nikola Tesla – vizionar koji je osvijetlio svijet!

Američki naučnik i pronalazač srpskog porijekla Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji, rođen je na današnji dan 1856. godine u Smiljanu.

Nikola Tesla

On je rođen u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji, zapravo današnjoj Hrvatskoj, kao sin seoskog pravoslavnog sveštenika.

Iako je studirao elektrotehniku, nikada je nije završio, međutim njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja čovječanstva u 20. vijeku.

Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, Tesla je instistirao na pretvaranju naizmjenične struje u jednosmjernu. Ovaj naučnik je najviše doprinio nauci i tehnološkom progresu svijeta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmjenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije.

Čuveni pronalazač je konstruisao i generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat kao “Teslin transformator”, transformator bez jezgra, Teslinu zavojnicu, ili Teslin kalem.

nikola tesla
Foto: wellcomeimages.org

Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, a 1883. godine iz Pariza prelazi u Strazbur gdje je napravio prvi prototip indukcionog motora.

Godine 1884. odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje ostaje do smrti. Počinje da radi u Edisonovoj kompaniji, koju napušta već 1885. godine i osniva sopstvenu kompaniju – “Tesla Arc & Light Co.” Počinje da pravi prve motore i generatore naizmjeničnih polifaznih struja.

Od 1887. do 1890. godine prijavljuje svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja, generatore i motore. Pronalaske javno prikazuje u Američkom institutu elektroinženjera. Odmah potom Kompanija Vestinghaus otkupljuje prvih sedam Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja.

U Pitsburgu (1888-1889) sa inženjerima Kompanije Vestinghaus radi na praktičnoj realizaciji svojih patenata. Tokom ovog perioda urađene su pripreme za realizaciju prve centrale na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu.

Centrala je komercijalno otvorena 15. novembra 1896. godine puštanjem struje do grada Bafala i bila je uvršćena u jedno od svjetskih čuda toga doba.

Sljedeću veliku oblast njegovih istraživanja čine naizmjenične struje visokih frekvencija i njihovo dejstvo.

Tesla je 1893. godine svojim sistemom četiri kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca tri elementa koja mora da posjeduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju, čime je utro put otkriću modernog radija.

Jedan je od prvih naučnika na američkom kontinentu koji je dobio rendgenske snimke šake, lobanje, koljena i lakta. Prvi je istraživač koji je ukazao na veoma štetno dejstvo rendgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju zračenju.

Pionir je i radio-tehnike, bežične telegrafije, radara. Bez izuma Tesle, jednog od najpoznatijih naučnika svijeta, savremena civilizacija imala bi potpuno drugačiji izgled.

Po njemu je jedna jedinica međunarodnog “SI” sistema dobila naziv – mjera za magnetnu indukciju “tesla”.

Ovaj svijet napustio je u jeku Drugog svjetskog rata na samom početku 1943. godine. Sahranjen je 12. januara na njujorškom groblju, poslije opela služenog u srpskoj katedralnoj (sabornoj) crkvi svetog Jovana Bogoslova na Menhetnu.

IZVOR: Mondo