„Teslina“ nova fabrika baterija imaće najveću krovnu solarnu instalaciju na svijetu

Novo „Teslino“ postrojenje za proizvodnju gorivnih ćelija pod nazivom „Gigafactory 1“ pokretaće najveća krovna solarna instalacija na svijetu, a njena jačina će biti impozantnih 70 megavata! Ova informacija je, između ostalih, saopštena u izvještaju investitorima prilikom nedavno organizovanog  obilaska novog postrojenja u kom će se proizvoditi baterije koje će napajati „Teslino“ novo ostvarenje, Model 3, čija će proizvodnja početi sredinom ove godine.

Prema navedenom izvještaju, cilj kompanije je da „Gigafactory 1“, koja je smještena u američkoj državi Nevadi, bude u potpunosti pokretana energijom iz obnovljivih izvora. Najveći dio te energije dolaziće iz ove gigantske solarne farme koja će se nalaziti na krovu postrojenja i biće više od sedam puta veća od sljedeće naveće svjetske solarne farme. Ostatak potrebne energije dolaziće iz dodatnih solarnih panela postavljenih na terenu u blizini fabrike.

Međutim, poznati proizvođač automobila se ne zaustavlja na ovome – „Gigafactory 1“ će obilovati tehnologijama koje će povećati energetsku efikasnost. Tako će ovo postrojenje imati i sistem za preradu otpadnih voda, a višak toplote iz procesa proizvodnje će se iskoristiti za grijanje zgrade.

Kada bude u potpunosti završena što se očekuje tokom 2018. godine, ova fabrika će godišnje proizvoditi baterije za napajanje elektromobila ukupnog kapaciteta 35 GWh, što će biti dovoljno da napaja  500.000 „Modela 3“.

IZVOR