Zakon o akcizama na naftu prošao u Domu naroda PS BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je danas set Zakona o akcizama na naftu i naftne derivate koji je razmatran po hitnom postupku. Od 15 poslanika u Domu naroda za Zakon o akcizama je glasalo deset poslanika, a protiv četiri.

Dom naroda PS BiH

Savjet ministara BiH na vanrednoj sjednici utvrdio je set zakona o akcizama i bankarstvu, čije usvajanje omogućava nastavak aranžmana sa MMF-om i uputio ih Domu naroda PS BiH sa prijedlogom da budu razmatrani u paketu po hitnoj proceduri.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, te Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, saopšteno je danas iz Savjeta ministara.

Prijedlozi zakona u odnosu na ranije utvrđene tekstove normativno-tehnički su usklađeni sa mišljenjem Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH.

Današnja sjednica Doma naroda PS BiH je zakazana nakon što nije održana 20. marta zbog nedostatka kvoruma jer nisu došla tri od pet delegata iz reda srpskog naroda – Nebojša Radmanović i Sredoje Nović iz SNSD-a, te Dragutin Rodić iz DNS-a.

Dom naroda PS BiH  usvojio je danas Zakon o osiguranju depozita i bankama BiH po hitnom postupku. Iz FBiH glasalo je osam poslanika, sedam za , jedan protiv i dva suszdržana, dok je iz RS glasalo pet poslanika od kojih su tri za i dva protiv ovog Zakona.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o indirektnom oporezivanju usvojen je takođe po hitnom postupku.  Prijedlog zakona o izmijenama Zakona o uplatama na jedinstveni način danas je usvojen po hitnom postupku.

Delegati bi na sjednici trebalo da po skraćenom postupku u prvom čitanju razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona sprovode se odluke Ustavnog suda BiH i uvode naknade za prevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce, te određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Istovremeno se ujednačavaju naknade za regres, koje se sada definišu na isti način  u institucijama BiH.

Tako bi sudija ili tužilac mogao ostvariti pravo na naknadu za odvojeni život ako je imenovan za obavljanje dužnosti u sudu ili tužilaštvu koji se nalazi van njegovog mjesta prebivališta na udaljenosti većoj od 80 kilometara, pretpostavljeni iznos naknade za odvojeni život od 300 KM, a troškovi za smještaj odvojenog života procijenjeni su na 400 KM.

Ukupni procijenjeni troškovi uvođenja naknade za odvojeni život od porodice i naknade za smještaj odvojenog života sudijama i tužiocima iznosili bi 255.964 KM na godišnjem nivou, a procjenjuje se da bi pravo na naknadu ostvarilo 26 sudija i tužilaca.

Cijena naknade za troškove prevoza iznosila bi 53 KM, a ukupan iznos za isplaćivanje ove naknade iznosi 198.220 KM na godišnjem nivou. Dnevni iznos toplog obroka iznosio bi šest KM na što bi se godišnje izdvojilo 559.289 KM.

Ukupno bi za sve navedene aktivnosti trebalo izdvojiti 1.013.473 KM.

Planirano je i umanjenje potrebnih sredstava zbog izmjene odredbi koje se odnose na naknadu za godišnji odmor.

Primjena odredaba dovela bi do smanjenja potrebnih budžetskih sredstava potrebnih za plate i naknade.

Procjena smanjenja potrebnih sredstava je učinjena tako da zaposleni na koje se odnosi ovaj zakon primaju naknadu u iznosu od 300 KM tako da procjena umanjenih potrebnih sredstava iznos 409.281 KM.

Na dnevnom redu sjednice je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu, koji se odnosi na rješenje koje se tiče nelegalnog prevoza putnika u međunarodnom saobraćaju.

Izmjenama se omogućava da inspekcijski nadzor sprovode nadležna inspekcijska tijela Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta zajedno sa inspektorima Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost /PDV/ kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH.

Prema Prijedlogu zakona koji je utvrdio Savjet ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, plaćanja PDV-a u iznosu od 17 odsto bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carina.

Osim medicinskih instrumenata i nekih lijekova, plaćanja PDV-a na osnovu ovog zakonskog prijedloga bili bi oslobođeni i pokloni namijenjeni stranim državnicima, a koje nabavljaju protokoli Predsjedništva BiH i Ministarstva inostranih poslova BiH, te predsjednika entiteta.

Na dnevnom redu sjednice su i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za ovu godinu i informacija Ministarstva odbrane BiH o dokumentu Pregled odbrane, te materijal sa oznakom “povjerljivo”.

IZVOR: Nezavisne novine